پرچم ایران
Medical Services Insurance Organization
شنبه 24 آذر 1397   20:51:26
نقشه سایت
تماس با ما
خانه
English Version
آخرین بروزرسانی:
شنبه 24 آذر 1397 16:14:30
معرفی مدیران
دکتر محمد رضا فخاریان
مدیر کل
دکترای پزشکی عمومی
سیدحمید جعفری
مدیرمالی و عامل ذیحساب
کارشناسی ارشد مدیریت مالی
سیدمحمد روحانی
رئیس اداره امور اداری
کارشناسی معارف اسلامی
دکتر عباس فتحی
معاون اداره کل
دکترای داروسازی


دکتر محمد داوری
رئیس اداره رسیدگی به اسنادپزشکی
دکترای پزشکی عمومی
رضا تلخابی
مسئول روابط عمومی
کارشناسی مدیریت امور فرهنگی
علی اصغر شاه سمنی
رئیس اداره بیمه گری و درآمد
کارشناسی تغذیه
ابوالفضل غلامی
رئیس اداره حراست
کارشناسی حقوق


     
علیرضا شوندی
سرپرست اداره نظارت و ارزشیابی
کارشناسی پرستاری
فاخر گرنه زاده
سرپرست اداره آمارو خدمات ماشینی
کارشناسی مهندسی کامپیوتر