پرچم ایران
Medical Services Insurance Organization
شنبه 24 آذر 1397   20:51:10
نقشه سایت
تماس با ما
خانه
English Version
آخرین بروزرسانی:
شنبه 24 آذر 1397 16:14:30
راهنمای طبقات

طبقه شماره اتاق اداره تلفن مستقیم
همکف   اطلاعات - نمازخانه  32603154-55
میزخدمت (تأییدات نسخ - پرداخت خسارات متفرقه - پذیرش نسخ موسسات)
     
اول 11 اداره امور اداری - دبیرخانه 32603070
12 اداره رسیدگی به اسناد پزشکی 32603370
       
دوم 21 اداره امور مالی 32603161
22 اداره بیمه گری و درآمد 32603770
 
سوم 31 اداره آمار و خدمات ماشینی 32603734
32 اداره نظارت و ارزشیابی 32603540
33 بسیج  
 
چهارم 41 مدیریت - معاونت - روابط عمومی 32602983
42 اداره حراست 32603762
 
پنجم 51 مأمور سرا  
52 مأمور سرا  
53 مأمور سرا