پرچم ایران
Medical Services Insurance Organization
شنبه 24 آذر 1397   20:51:22
نقشه سایت
تماس با ما
خانه
English Version
آخرین بروزرسانی:
شنبه 24 آذر 1397 16:14:30
معرفی مدیران قبلی
  • دکتر محمدرضا قدیر (از تاریخ 18/02/75 لغایت 18/12/75) در حال حاضر: رئیس سازمان نظام پزشکی استان قم
  • دکتر محمدرضا رضوانی (از تاریخ 18/12/75 لغایت 18/12/77) در حال حاضر: مطب دندانپزشکی
  • دکتر امیر محمودی (از تاریخ 18/12/77 لغایت 20/04/80) در حال حاضر: معاون نظارت اداره کل بیمه سلامت تهران
  • دکتر سید مرتضی خاتمی (از تاریخ 20/04/80 لغایت 23/11/89) در حال حاضر: اداره منابع انسانی وزارت بهداشت
  • دکتر محمدرضا فخاریان قمی (از تاریخ 2318/11/89 لغایت تاکنون)